Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevi Alımı Sınav Sonucu

Sınavı kazanan adayın aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en kısa sürede Fakültemize şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.
1-Yüksek Lisans ve Doktora yapanların Enstitüden almış oldukları öğrenci belgesi
2-Diplomanın Onaylı Sureti (Lisans,Yüksek Lisans, Doktora)
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
4-Adli Sicil Belgesi (Resmi kuruma verilmek üzere)
5- 6 Adet Fotoğraf 
6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi 
7-Varsa Hizmet Belgesi (SGK veya Kamu Hizmet Belgesi) 
8-Üniversite Hastanelerinden ya da Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Raporda kazandığı ünvanda çalışabileceğinin gösterir ibare Örnek:Uzman, Araştırma Görevlisi) 
9- ALES ve Yabancı Dil Sınavı Belgelerinin Onaylı Sureti 
10-Lisans Transkriptinin Onaylı Sureti 
11- Mal Bildirim Beyannamesi
12- İlanın Özel Şartlar'ı kapsamında istenmiş tüm evrakların aslı 
13- yok.gov.tr'den alınan ilan metni çıktısı 
14-3(üç) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
MAHMUT TOPRAK (0484) 212-1111 / 3104
Fen Edebiyat Fakültesi
11.1.2018