Ünvan Değişiklikleri

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Bayram DÜZENLİ, Dr. Öğr. Üyesi Adnan ALKAN, Dr. Öğr. Üyesi Yasin COŞKUN, Dr. Öğr. Üyesi Esra AKGÜL ve Dr. Öğr. Üyesi Şahap BULAK 
hocalarımız Doç. Dr. olarak görevlerine başlamışlardır. 
Yeni ünvanlarıyla görevlerinde başarılar dilerim.
Prof. Dr. Cahit PESEN.
Arş. Gör. ABDULGAFUR DERİN / 2657
Fen Edebiyat Fakültesi
28.1.2020