9 Ekim 2018 Oryantasyon programı

Fakültemizde her yıl düzenlenen ve öğrencilerin üniversiteye daha çabuk alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen Oryantasyon Programı bu sene de Üniversitemiz Rektörü Murat Erman'ın da katılımıyla düzenlendi
Arş. Gör. HALAT AKIN (0484) 254-2073 / 2692
Fen Edebiyat Fakültesi
9.10.2018