Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları

Fakültemiz bünyesinde araştırma görevlisi olarak atanmaya hak kazanan asil adayın aşağıda belirtilen belgeleri 11.02.2021 tarihine kadar  şahsen veya posta yoluyla dekanlığımıza ulaştırmaları gerekmektedir. 

Gerekli Belgeler: 

1- Tam teşekkülü devlet hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ( Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamak için olduğu belirtilecek ) 
2- Yüksek Lisans ve doktora ( varsa ) öğrenci belgesi 
3- Diploma onaylı suretleri ( Lisasns, Yüksek Lisans, Doktora ) 
4- Nüfus cüzdan fotokopisi 
5- Adli Sicil Belgesi ( resmi kuruma verilmek üzere ) 
6- 6 Adet fotoğraf 
7- Askerlik Durum Belgesi ( Erkek adaylar için ) 
9- ALES ve yabancı dil onaylı sureti 
10 - Lisans Transkript onaylı sureti 
11- Mal bildirim beyannamesi 

HAMİT YARDIM / 2506
Fen Edebiyat Fakültesi
27.1.2021