Fen Edebiyat Fakültesi Tarih ve Türk Dili Bölümleri Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

30.12.2020 Tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü araştırma görevlisi alımı ön değerlendirme sonuçları ekte belirtilmiştir.  
HAMİT YARDIM / 2506
Fen Edebiyat Fakültesi
15.1.2021