Öğrencilerimizden Fakültenin Etrafını Ağaçlandırma Etkinliği

Öğrencilerimiz Fen- Edebiyat Fakültesinin ön tarafında Ağaç Dikme Etkinliği gerçekleştirdi 
Arş. Gör. HALAT AKIN (0484) 254-2073 / 2692
Fen Edebiyat Fakültesi
17.11.2016