İdari

HAMİT YARDIM Şef
MÜSLİM KİNEŞ Bilgisayar İşletmeni
ÇETİN ÖZTÜRK Memur
MUHAMMED ELDEN Öğrenci İşleriSekreter