Birim Kalite Kurul Üyeleri

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE KURULU

SIRA NO

GÖREVİ / UNVANI 

ADI VE SOYADI

1

Birim Kalite Komisyon Başkanı / Dekan

Prof. Dr. Cahit PESEN

2

Birim Kalite Koordinatörü / Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Seyfettin KAYA

3

Kalite Güvence Sistemi

Prof. Dr. İbrahim TEĞİN

4

Eğitim - Öğretim 

Doç. Dr. Adnan ALKAN

5

Araştırma Geliştirme 

Dr. Arş. Gör.  Sibel YASEMİN GÖLBOL

6

Toplumsal Katkı 

Dr. Öğr. Üyesi Figen KANBİR

7

Yönetim Sistemi 

Dr. Öğr. Üyesi Erkan IŞIKTAŞ

8

Yönetim Sistemi / Fakülte SekreteriMehmet EFE

E-Posta Adresi: kalitefenedebiyat@siirt.edu.tr
HAMİT YARDIM
Güncelleme : 22.06.2022 09:30:23