Birim Kalite Kurul Üyeleri

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE KURULU

SIRA NO

BÖLÜM ADI/GÖREVİ

ADI VE SOYADI

1

Kurul Başkanı/Kaliteden sorumlu Dekan Yrd.

Doç. Dr. Hüsnü KOÇ

2

Fakülte Sekreteri / Üye

Mehmet EFE

3

İdare/Üye

Hamit YARDIM

4

Türk Dili ve Edebiyatı/Üye

Prof. Dr. İsmail ULUTAŞ

5

Tarih/Üye

Dr. Arş. Gör. Erkan IŞIKTAŞ

6

Sosyoloji/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KUTLUAY

7

Biyoloji/Üye

Arş. Gör. Mehmet Cengiz KARAİSMAİLOĞLU

8

Fizik/Üye

Doç. Dr. Hüsnü KOÇ

9

Coğrafya/Üye

Dr. Öğr. Üyesi Adnan ALKAN

10

Kimya/Üye

Doç. Dr. Dilek KILINÇ

11

Matematik/Üye

Dr. Arş. Gör. Gülay OĞUZ


E-Posta Adresi: kalitefenedebiyat@siirt.edu.tr
HAMİT YARDIM
Güncelleme : 7.11.2019 16:13:37