Genel Bilgiler

Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 17.05.2007 tarihli 5662/7 maddesi gereğince Siirt Üniversitesi ile birlikte kurulmuş, 2008-2009 öğretim yılında faaliyete geçmiştir. 15.11.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında 2547 sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Fakültemiz bünyesinde bölüm ve ana bilim dallarının kurulması uygun görülmüştür. Fakültemizde 10 bölüm ve bu bölümlere bağlı 37 ana bilim dalı bulunmaktadır.  Biyoloji, Coğrafya, Kimya, Matematik, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde aktif bir şekilde eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmekte olup Psikoloji, Doğu Dilleri ve Edebiyatları ile Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümlerinin de en kısa zamanda eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayabilmesi için gerekli akademik alt yapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Fakültemiz 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Matematik ve Biyoloji Bölümleri’ne, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Kimya Bölümü’ne, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Tarih ve Sosyoloji Bölümü’ne, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibariyle Tarih Bölümü II. öğretimine 2015-2016 eğitim-öğretim yılında da Coğrafya ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerine normal öğretim ile öğrenci alımı gerçekleştirerek eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.

HAMİT YARDIM
Güncelleme : 30.05.2022 11:24:08