Laboratuvarlar

BİYAL (Biyoloji Araştırma Laboratuarı)

Biyoloji bölümüne ait olan laboratuar 2014 yılında faaliyete girmiştir. Laboratuar’da Moleküler Biyoloji, biyokimya, Bitki Fizyolojisi ve Bitki sistematiği konularında çalışmalar gerçekleştirilmektedir.


SUFAF  (Siirt Üniversitesi Flora ve Fauna Merkezi)

SUFAF Biyoloji bölümü bünyesinde 2015 yılında kurulmuştur. 2015 yılında herbaryum indeksleri arasına dâhil olmuştur.

 http://sweetgum.nybg.org/science/ih/herbarium_details.php?irn=240381


Kimya Laboratuvarlarımız

1-      Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı

2-      Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarı

3-      Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı

 

Kimya Bölümüne ait olan laboratuvarlarda;

ü  Örnek bozundurma işlemleri,

ü  Çeşitli cevherlerden metal kazanımı

ü  Su, toprak, bitki, sediment ve gıda örneklerinde çevre kirliliğine neden olan ağır metal tayini için metot geliştirilmesi,

ü  Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresiyle genel metal analizleri

ü  Katı faz Ekstraksiyonu ile önderiştirme işlemleri.

ü  Çeşitli kiral polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu.

ü  Gaussian ve Spartan gibi hesapsal kimya yazılımlarıyla yapı-aktivite ilişkisi ve moleküler modelleme çalışmaları yapılmaktadır.

Arş. Gör. ÜMİT ÇELEBİ
Güncelleme : 30.05.2022 11:40:58