Fakülte Tanıtımı

Genel Bilgiler

Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 17.05.2007 tarihli 5662/7 maddesi gereğince Siirt Üniversitesi ile birlikte kurulmuş, 2008-2009 öğretim yılında faaliyete geçmiştir. 15.11.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında 2547 sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Fakültemiz bünyesinde bölüm ve ana bilim dallarının kurulması uygun görülmüştür. Fakültemizde 11 bölüm ve bu bölümlere bağlı 42 ana bilim dalı bulunmaktadır.  Biyoloji, Coğrafya, Kimya, Matematik, Sosyoloji ve Tarih, Coğrafya ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde aktif bir şekilde eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmekte olup Fizik, Arkeoloji, Doğu Dilleri ve Edebiyatları ile Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümlerinin de en kısa zamanda eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayabilmesi için gerekli akademik alt yapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Fakültemiz 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Matematik ve Biyoloji Bölümleri’ne, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Kimya Bölümü’ne, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Tarih ve Sosyoloji Bölümleri’ne, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibariyle Tarih Bölümü’ne II. öğretim ile 2015-2016 eğitim-öğretim yılında da Coğrafya ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerine de normal öğretim ile öğrenci alımı gerçekleştirerek eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.

Arş. Gör. HALAT AKIN
Güncelleme : 6.11.2018 15:38:07