Fen Edebiyat Fakültesi Tarih ve Türk Dili Bölümleri Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme ( Sınav ) Sonuçları

30.12.2020 Tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü araştırma görevlisi alımı nihai değerlendirme  ( sınav ) sonuçları ekte belirtilmiştir.  
HAMİT YARDIM / 2506
Fen Edebiyat Fakültesi
22.1.2021